Adres: ul. Łyskowskiego 18c/50
87-100 Toruń
tel. 510-743-642